• Porada: jak zmienić adres URL strony z produktami gdy używana jest skórka TradeMatik Theme

  Otrzymaliśmy przed chwilą pytanie:

  (…)posiadam waszą wtyczkę oraz szablon (z waszej strony) mam pytanko co do szablonu. Gdzie znajdują się pliki lub jak mam wykonać aby adres podstron wygladał następująco:
  www.nazwastrony.pl/nazwa-produktu
  w tej chwili generują się:
  www.nazwastrony.pl/product/nazwa-produktu

  Odpowiedź:

  Konieczne będzie dopisanie jednej linijki do fragmentu kodu, który rejestruje typ wpisów „produkty”. Należy w katalogu skórki odnaleźć plik functions.php, a jego kodzie następujący fragment:

  register_post_type('produkty',
   array(
   'labels' => array(
   'name' => __('Products', 'tradetheme'),
   'singular_name' => __('Product', 'tradetheme'),
   'add_new' => __('Add product', 'tradetheme') ,
   'add_new_item' => __('Add new product', 'tradetheme')
   ),
   'public' => true,
   'has_archive' => true
   )
  );

  Powyższy fragment należy zmienić tak, by wyglądał następująco:

  register_post_type('produkty',
   array(
   'labels' => array(
   'name' => __('Products', 'tradetheme'),
   'singular_name' => __('Product', 'tradetheme'),
   'add_new' => __('Add product', 'tradetheme') ,
   'add_new_item' => __('Add new product', 'tradetheme')
   ),
   'public' => true,
   'has_archive' => true,
   'rewrite' => array('slug'=>'','with_front'=>false)
   )
  );

  Proszę zwrócić uwagę na linijkę zaczynającą się od rewrtie. To właśnie ona jest dopisana, a przekazanie pustego ciągu zaraz po slug powoduje, że w odnośniku nie pojawia się nazwa typu wpisu.

  Jeśli ktoś chce, zamiast pustego ciągu może przekazać dowolny ciąg znaków (bez spacji, znaków diakrytycznych i niektórych znaków specjalnych), a wtedy to właśnie on zamiast products pojawi się w odnośniku.

  Uwaga: jeśli po dopisaniu tego kodu nie widać zmian lub coś zaczęło działać nie tak, należy w kokpicie udać się do Ustawienia > Bezpośrednie odnośniki i tam wyłączyć i włączyć przyjazne odnośniki (zmienić stosowany na typ na typ pierwszy i potem przywrócić typ przed chwilą wyłączony)

Leave a comment