• Informacja o cenie produktu trzymana jest w custom field o nazwie attr_price. Jeśli chcesz więc wyświetlić cenę dowolnego produktu oto kod jaki powinieneś zastosować (zakładam, że ID produktu to 12):

    <?php echo get_post_meta(12, 'attr_price', true; ?> PLN

    Sposób do zastosowania wewnątrz wordpressowej pętli (bez konieczności podawania ID):

    <?php echo get_post_meta($post->ID, 'attr_price', true; ?> PLN

Leave a comment